Vicarius iudicialis diocesis N. ad hanc Signaturam Apostolicam hoc quaesitum proposuit:

 

«Attento quod acatholici iuxta c. 11 legibus mere ecclesiasticis non tenentur, et perspecto quod canon 1684, de duplici decisione conformi pro nullitate requisita ut quis novum inire possit matrimonium, est lex mere ecclesiastica, quaeritur an liceat assistere matrimonio partis catholicae cum parte acatholica, cuius matrimonium antecedens cum parte pariter acatholica a tribunali Ecclesiae catholicae solummodo in prima instantia nullum declaratum fuerit».

 

 

 

 

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL

 

 

Re sedulo perpensa;

Animadverso quod de libero statu contrahentium constare debet ad normam iuris canonici, si ipsi matrimonium coram Ecclesia catholica petunt (cf. cc. 1066; 1085, § 2; 1113-1114); quodque item tribunalia ecclesiastica ad normam iuris canonici procedere debent, si quis, etiamsi acatholicus, eorum ministerium petit; et considerato quod:

- «Matrimonium catholicorum, etsi una tantum pars sit catholica, regitur iure non solum divino, sed etiam canonico...» (c. 1059); quam ob rem pars acatholica in casu, indirecte saltem, subicitur iuri canonico;

- Iuxta c. 1085, § 2 (qui tuetur ius non mere positivum), non licet matrimonium contrahere «antequam de prioris nullitate aut solutione legitime et certo constiterit», evidenter ad normam iuris canonici;

- Ius processuale canonicum agnoscit habilitatem coniugum etiam acatholicorum impugnandi matrimonium coram iudice ecclesiastico (cf. c. 1674, 1º coll. cum c. 1476); praescripta iuris processualis canonici sine dubio etiam in huiusmodi casu vigent et consequenter etiam canon 1684 (sicut et canon 1682);

Visis etiam cc. 1686-1688;

Audito Rev.mo Promotore Iustitiae;

Vi c. 1445, § 3, 1º;

In Congressu, die 1 Februarii 1990 coram infrascripto Em.mo Cardinali Praefecto habito, quaesito proposito

respondet:

 Negative, seu in casu omnino servanda esse praescripta cc. 1682 et 1684, salvis cc. 1686-1688.

Datum Romae, e Sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 1 Februarii 1990.

+ Achilles card. Silvestrini, Praefectus

+ Zenon Grocholewski, a Secretis

 

 

 

 

Cfr. AAS 84 (1982) 549-550.

 

N.B. Si raccomanda la consultazione dei testi originali presso il sito della Santa Sede. È inoltre possibile richiedere i documenti presso il sito della Libreria Editrice Vaticana.